zaregistrovat se

ANALOGOVÁ A DIGITÁLNÍ SKIAGRAFIE - 865-2/2021

event
Teoretická část: 06.09.2021 - 10.09.2021 Zkouška: 23.11.2021
place
NCO NZO Vinařská 963/6 Brno 603 00
Zobrazit na mapě

cíl

Získání zvláštní odborné způsobilosti pro úzce vymezené zdravotnické činnosti

určení

Radiologický asistent

náplň

Rentgenová anatomie ve skiagrafii. Patologické stavy v rentgenovém obraze. Analogový skiagrafický zobrazovací systém. Optimalizace parametrů zobrazovacích systémů. Optimalizace radiační ochrany při skiagrafii. Zkoušky dlouhodobé stability a interpretace jejich výsledků. Zkoušky provozní stálosti skiagrafických a skiaskopických přístrojů, interpretace výsledků, nápravná opatření. Způsob stanovení místních diagnostických referenčních úrovní. Metody odhadu efektivní dávky ve skiagrafii. Speciální projekce. Stomatoradiologie. Zásady skiagrafických a skiaskopických postupů v neonatologii a pediatrii. Klinická analýza skiagramů, základní identifikace patologického stavu a následné zpracování obrazových dat.

poznámka

Uvedená cena je za teoretickou část. Součástí certifikovaného kurzu je praktická část v rozsahu 7 týdnů na vlastním pracovišti a 2 týdnů na pracovišti akreditovaného zařízení. Seznam akreditovaných zařízení pro praktickou část vzdělávacího programu je zveřejněn na webových stránkách MZČR.

Nutné předpokladyOdborná způsobilost k výkonu zdravotnického povolání radiologický asistent .Pro posouzení splnění vstupních požadavků účastníka (§ 62 odst. (2) zákona č. 96/2004 Sb.), je nutné s přihláškou do certifikovaného kurzu vložit do svého uživatelského profilu elektronicky úředně ověřenou kopii dokladu o odborné způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání (maturitní vysvědčení ze SZŠ nebo diplom z VŠ nebo diplom z VOŠ spolu s vysvědčením o absolutoriu).Elektronické úředně ověřené kopie, lze získat stejně snadno jako ty papírové na pobočkách České pošty nebo u notáře. Po vložení této kopie do Vašeho uživatelském profilu nebude třeba ji znovu dokládat v případě další účasti na kurzech.

celoživotní vzdělávání
odkazy
Informace o konverzi dokumentů od České pošty bližší informace o konverzi dokumentů od České pošty
launch otevřít

pořádá Subkatedra radiologie
Jarmila Šindelková organizátor sindelkova@nconzo.cz 543559534
Květuše Oplatková vedoucí kurzu
dle rozvrhu lektor