zaregistrovat se

ANALOGOVÁ A DIGITÁLNÍ SKIAGRAFIE

event
17.06.2019 - 21.06.2019
place

určení

pro radiologické asistenty zařazené do specializačního vzdělávání Zobrazovací technologie v radiodiagnostice a zařazené do projektu "Vzdělávání pro praxi"

náplň

Rentgenová anatomie ve skiagrafii. Patologické stavy v rentgenovém obraze. Analogový skiagrafický zobrazovací systém. Optimalizace parametrů zobrazovacích systémů. Optimalizace radiační ochrany při skiagrafii. Zkoušky dlouhodobé stability a interpretace jejich výsledků. Zkoušky provozní stálosti skiagrafických a skiaskopických přístrojů, interpretace výsledků, nápravná opatření. Způsob stanovení místních diagnostických referenčních úrovní. Metody odhadu efektivní dávky ve skiagrafii. Speciální projekce. Stomatoradiologie. Zásady skiagrafických a skiaskopických postupů v neonatologii a pediatrii. Klinická analýza skiagramů, základní identifikace patologického stavu a následné zpracování obrazových dat.

poznámka

Akce je zařazena do projektu "Vzdělávání pro praxi", číslo projektu: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0008163, který je spolufinancován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost a státního rozpočtu České republiky. Součástí certifikovaného kurzu je praktická část v rozsahu 7 týdnů na vlastním pracovišti a 2 týdny na pracovišti akreditovaného zařízení. Termín zkoušky bude určen. Aktuální seznam akreditovaných zařízení pro praktickou část vzdělávacího programu je zveřejněn na www.mzcr.cz

PŘIHLÁSIT SE
pořádá Sekretariát náměstka ředitele pro pedagogickou činnost
- organizátor
- vedoucí kurzu