zaregistrovat se

Aktuální změny ve zdravotnické legislativě. Pracovněprávní postavení zaměstnance ve zdravotnictví - 840-41/2021

event
Jednorázová akce: 08.11.2021 Jednorázová akce: 08.11.2021
place
NCO NZO Vinařská 963/6 Brno 603 00
Zobrazit na mapě

cíl

VA bude zaměřena na nově přijaté právní předpisy regulující zdravotnictví, práva a povinnosti fyzických a právnických osob, výkon státní správy, zapracování příslušných právních předpisů Evropské unie ve zdravotnictví. Dále se bude věnovat pracovněprávní oblasti ochrany osobních práv a osobních údajů zaměstnanců v souladu s novelizovaným zákoníkem práce a ochraně zdravotnických pracovníků při poskytování zdravotních služeb. Přednášky budou doplněny o řešení konkrétních případů v praxi a rozhodování soudů.

určení

Všeobecná sestra, Dětská sestra, Porodní asistentka, Ergoterapeut, Radiologický asistent, Zdravotní laborant, Zdravotně-sociální pracovník, Optometrista, Ortoptista, Asistent ochrany a podpory veřejného zdraví, Ortotik-protetik, Nutriční terapeut, Zubní technik, Dentální hygienistka, Zdravotnický záchranář, Farmaceutický asistent, Biomedicínský technik, Radiologický technik, Adiktolog, Praktická sestra, Behaviorální analytik, Fyzioterapeut, Psycholog ve zdravotnictví, Logoped ve zdravotnictví, Zrakový terapeut, Radiologický fyzik, Odborný pracovník v laboratorních metodách a v přípravě léčivých přípravků, Biomedicínský inženýr, Odborný pracovník v ochraně a podpoře veřejného zdraví, Asistent behaviorálního analytika, Behaviorální technik, Laboratorní asistent, Ortoticko-protetický technik, Nutriční asistent, Asistent zubního technika, Řidič vozidla zdravotnické záchranné služby, Ošetřovatel, Masér ve zdravotnictví (Nevidomý a slabozraký ) , Zubní instrumentářka, Řidič zdravotnické dopravní služby, Autoptický laborant, Sanitář, Jiný odborný pracovník, Pracovní terapeut JOP, Lékař, Zubní lékař , Farmaceut, Pracovník v sociálních službách, Fyzická osoba poskytující péči příjemci PP, Nezdravotník, Náměstkyně ošetřovatelské péče, Ředitelka ošetřovatelské péče, Hlavní sestra

náplň

Aktuální změny přijaté ve zdravotnické legislativě Ochrana osobních práv a osobních údajů zaměstnance Ochrana zdravotníka při poskytování zdravotních služeb

zdravotnická legislativa
PŘIHLÁSIT SE
předpokládaná cena
600 Kč

pořádá Katedra managementu
Alena Obstová organizátor obstova@nconzo.cz 543559517
Hilda Vorlíčková, vedoucí kurzu
Alena Tobiášová lektor