zaregistrovat se

AKTUÁLNÍ PROBLEMATIKA OBORU HYGIENA VÝŽIVY, AUDITY

event
04.03.2019 - 05.03.2019
place

určení

pro pracovníky státního zdravotního dozoru (KHS) a další odborné pracovníky z řad ZÚ aj. - pro zdravotnická povolání: lékař, odborný pracovník v ochraně a podpoře veřejného zdraví, asistent ochrany a podpory veřejného zdraví, odborný pracovník v laboratorních metodách, zdravotní laborant, všeobecná sestra, jiný odborný pracovník, event.nutriční terapeut pracující na KHS

náplň

Aktuální témata oboru HV, zaměření na nosné téma: Provádění auditů ve stravovacích službách.

poznámka

Kurz je opakováním kurzu z roku 2018, je určen pro pracovníky, kteří se uvedeného kurzu v roce 2018 nezúčastnili.


pořádá Sekretariát náměstka ředitele pro pedagogickou činnost
- organizátor
- vedoucí kurzu