zaregistrovat se

AKTUÁLNÍ PROBLEMATIKA OBORU HYGIENA VÝŽIVY - I.

event
26.03.2018 - 27.03.2018
place

určení

pro pracovníky státního zdravotního dozoru (KHS) a další odborné pracovníky z řad ZÚ aj. - pro zdravotnická povolání: lékař, odborný pracovník v ochraně a podpoře veřejného zdraví, asistent ochrany a podpory veřejného zdraví, odborný pracovník v laboratorních metodách, zdravotní laborant, všeobecná sestra, jiný odborný pracovník, event.nutriční terapeut pracující na KHS

náplň

Hlavní téma: Provádění auditů ve stravovacích službách.


pořádá Sekretariát náměstka ředitele pro pedagogickou činnost
- organizátor
- vedoucí kurzu