zaregistrovat se

Vysazení stromu Centra

Dne 22. dubna, na Den Země, byl slavnostně vysazen strom Centra, kterým si připomínáme 60. výročí založení naší organizace a současně chceme uctít památku Florence Nightingal, zakladatelky moderního ošetřovatelství, od jejíhož narození uplyne 12. května 200 let. Rád bych tímto poděkoval všem zúčastněným pracovníkům za důstojný průběh aktu a popřál NCO NZO mnoho úspěchů do nadcházející druhé kopy let.

PharmDr. Jan Šaloun, Ph.D.
ředitel

Upraveno: 24.04.2020 15:35