zaregistrovat se

STOP dekubitům

Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů podporuje světový den STOP dekubitům, který je vyhlášen společností EPUAP vždy na třetí čtvrtek v měsíci listopadu.
Národní centrum se zapojuje především podporou vzdělávání, správou portálu Dekubity.eu, spoluprací na tvorbě národních ošetřovatelských postupů k problematice péče o kůži jak u dospělých pacientů, tak i u novorozenců a dětských pacientů. Národní centrum je také aktivní v oblasti spolupráce implementace nejnovějších doporučení.

Národní centrum se účastnilo jako každý rok 8. setkání „Kulatý stůl k problematice prevence, sledování a léčby dekubitů v České republice“. Vzhledem k epidemiologické situaci proběhl 12.11. 2020 formu on-line setkání.

Připravena je tisková zpráva shrnující plnění úkolů, které si předsevzali účastníci jednání Kulatého stolu k otázkám dekubitů v roce 2019 https://www.dekubity.eu/akce-roku/souhrn-akci-roku-2020/.

Veškeré informace k problematice dekubitů najdete na portálu Dekubity.eu.

StopPUDay2020_A5_CZ_web.jpg

Upraveno: 19.11.2020 13:37