zaregistrovat se

Jmenování nového ředitele

Ke dni 1.11.2019 byl uveden do funkce ředitele Národního centra ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů PharmDr. Jan Šaloun, Ph.D. Jmenovací dekret převzal nový ředitel z rukou ředitelky Odboru ONP a hlavní sestry MZ Mgr. Alice Strnadové, MBA. Paní ředitelka vyjádřila poděkování Mgr. Janě Mikulkové, MBA za spolupráci a novému řediteli popřála hodně úspěchů do nové práce.

Upraveno: 07.11.2019 07:57