zaregistrovat se

Mezinárodní den sester

Každoročně se 12. května připojuje NCO NZO k oslavám Mezinárodního dne sester. Zaměstnanci Centra si tento den, kdy slavíme 200. výročí narození zakladatelky moderního ošetřovatelství Florence Nightingale, již připomněli slavnostním vysazením stromu. Za participace Centra byl dále zveřejněn balíček ICN „Sestry jako vedoucí hlas ošetřovatelství pro zdravější svět“. Jedná se o souhrn příkladů dobré praxe, které mohou být inspirací pro rozvoj ošetřovatelství, a současně obsahuje výzvy, jak využít potenciál sester v jednotlivých zdravotnických systémech. Snaží se vysvětlit - stejně jako Florence Nightingale – jak záslužnou práci sestry obětavě vykonávají.

Česká verze materiálu ke stažení

Vzdáváme hold všem sestrám, které v současné době poskytují ošetřovatelskou péči v obtížných podmínkách probíhající pandemie. Vám patří upřímné poděkování za laskavost a starostlivost, se kterou pečujete o všechny, kteří v této náročné době vaši pomoc potřebují. Dnes více než kdy jindy k vám vzhlížíme s velkou nadějí a obdivem. Velmi si vážíme vašeho odhodlání, vytrvalosti a velké odvahy, se kterou již týdny bojujete za zdraví naší společnosti.
Děkujeme a přejeme vám k Mezinárodnímu dni sester pevné zdraví, klidnou mysl i dostatek sil!

Více informací k Mezinárodnímu dni sester

Upraveno: 12.05.2020 10:05