zaregistrovat se

Kurz první pomoci NCO NZO

Dne 6. 8. 2020 uspořádalo NCO NZO kurz první pomoci pro příměstský tábor Junáka, středisko Vrbovec Brno. Akce se uskutečnila v Údolí oddechu, kde na děti čekal hned při příchodu nelehký úkol - zavolat na číslo 155 a zajistit první pomoc zraněnému po simulovaném pádu ze stromu. Bylo až obdivuhodné, jak se děti ve věku pět až devět let ve stresující situaci zorientovaly. Následně na místo dorazil sanitní vůz a posádka předvedla ukázkový zásah. V dalším průběhu si děti na vlastní kůži vyzkoušely poskytování první pomoci – srdeční masáž, umělé dýchání, obsluhu AED a vypuzení vdechnutého cizího tělesa. Závěrečným bodem programu byla obhlídka sanitního vozu, která se neobešla bez testování majáků a houkačky. Organizace celé akce se ujaly náměstkyně pedagogického úseku, PhDr. Jana Nekudová a PharmDr. MVDr. Vilma Vranová, Ph.D. Na tomto místě bych chtěl všem zainteresovaným poděkovat za vzornou reprezentaci Národního centra a propagaci našich aktivit.

PharmDr. Jan Šaloun, Ph.D.
ředitel

Upraveno: 10.08.2020 09:28