zaregistrovat se

NCO NZO BRNO SE PŘIPOJUJE K ROKU SESTER A PORODNÍCH ASISTENTEK

Výkonná rada Světové zdravotnické organizace (WHO) označila rok 2020 za „Rok sestry a porodní asistentky“, a to na počest 200. výročí narození Florence Nightingale.
Pro NCO NZO Brno je rok 2020 také rokem 60. výročí založení této vzdělávací organizace. Na podzim 22.10. – 23.10. 2020 připravujeme konferenci.
V roce 2020 lze očekávat spoustu aktivit zaměřených na ošetřovatelství a porodní asistenci. Světový den zdraví (7. dubna 2020) a 73. Světové zdravotnické shromáždění WHO (květen 2020) budou pravděpodobně představovat témata týkající se ošetřovatelství a porodní asistence. Více informací na stránkách ICN . Výkonná ředitelka Dr. Barbara Stilwell uvádí, co všechno sestry a porodní asistentky mohou udělat pro zlepšení zdraví všech a všude.

Florence Nightingalová, anglická ošetřovatelka šlechtického původu, autorka odborné literatury a průkopnice srovnávací lékařské statistiky se narodila 12. května 1820 v Itálii ve Florencii. V dětství ji vzdělával otec, absolvent Cambridge a silné sociální cítění ji vštípil dědeček z matčiny strany, člen skupiny abolicionistů.

V dospělosti se rozhodla, proti přání rodiny a navzdory společenským konvencím doby, stát zdravotní sestrou, přestože v 19. století mělo toto postavení velmi špatnou pověst. Pomáhat druhým považovala za svou životní cestu a ošetřovatelství pokládala za své bohem seslané povolání.

V roce 1850 dokončila své počáteční školení jako zdravotní sestra v Institutu protestantské diakonie v Německu, pracovala u Milosrdných sester v Paříži, v nemocnicích v Edinburghu, v Londýně a aktivně se angažovala v hnutí za práva chudých.

Během Krymské války odcestovala se skupinou dobrovolných sester do armádní polní nemocnice v Istanbulu, kde změnou organizačního režimu, zajišťováním finančních prostředků, zaváděním nových ošetřovatelských postupů a hygienických opatření snížila rapidně počet úmrtí raněných.

Podle toho, jak neúnavně v noci s lucernou obcházela raněné a pacienty ji tu vojáci nazvali „dáma s lampou“

Zde získala také uznání a respekt anglické veřejnosti, které vedlo shromáždění na podporu práce Florence k ustanovení nadačního fondu Nightingalové pro výcvik sester. S pomocí darů z něj založila Florence v roce 1860 v nemocnici Sv. Tomáše v Londýně první zdravotnickou školu v Anglii.

Roku 1869 Florence spolu s Dr. Elizabeth Blackwellovou otevřely vysokou školu medicíny pro dívky.

Vydala 200 knih, dokumentů, zpráv a letáků věnujících se sociálním problémům a záležitostem ovlivňujících zdraví. Slavné dílo Notes on Nursing vyšlo v 11 jazycích a je základním kamenem pro vzdělávání sester.

Florence Nightingale zemřela v Londýně v roce 1910 ve věku 90 let. Zanechala odkaz, který zlepšil standardy péče o pacienty, hygienu nemocnic a stala se příkladem nejen pro Anglii, ale pro celý svět. Jean Henri Dunant, zakladatel Červeného kříže roku 1864, potvrdil, že největším příkladem pro něj byla právě Florence.

 

 

 

 

Byla známá jako "dáma s lucernou".

Upraveno: 23.04.2020 09:14