zaregistrovat se

Národní ošetřovatelské postupy

Dne 21. 2. 2020 byly v rámci kampaně Nursing now publikovány první Národní ošetřovatelské postupy (dále jen "NOP")
ve Věstníku MZ č. 2/2020.

Ministerstvo zdravotnictví vydalo ve vazbě na ustanovení § 47 odstavce 3 písm. b) zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, a ve spolupráci s Národním centrem ošetřovatelství a nelékařských oborů v Brně, se zástupci poskytovatelů zdravotních služeb, profesních a odborných společností:

  1. Národní ošetřovatelský postup Prevence pádů a postup při zraněních způsobených pádů,
  2. Národní ošetřovatelský postup Péče o pacienta s bolestí,
  3. Národní ošetřovatelský postup Katetrizace močového měchýře,
  4. Národní ošetřovatelský postup Prevence vzniku dekubitů a péče o dekubity.

Záměrem NOP je sjednocení kvality ošetřovatelské péče a poskytnutí metodiky tvorby a aktualizace místních ošetřovatelských postupů v České republice. NOP jsou souborem minimálních doporučení, podle kterých si poskytovatelé zdravotních služeb mohou vytvořit vlastní ošetřovatelské postupy pro zajištění jednotné, kvalitní a bezpečné péče.

NOP upravují problematiku aplikace teoretických znalostí i praktických dovedností v jednotlivých specifických oblastech poskytování zdravotní péče. Byly vybrány oblasti, které navazují na minimální standardy kvality a bezpečí poskytovaných služeb definované vyhláškou č. 102/2012 Sb., hodnocení kvality a bezpečí lůžkové zdravotní péče.

Poskytovatel zdravotních služeb uvede své místní postupy do souladu s těmito NOP nejpozději do 1 roku od jejich vydání ve Věstníku Ministerstva zdravotnictví ČR.

Upraveno: 24.02.2020 09:58