zaregistrovat se

Konference - Právní úprava zdravotnické dokumentace

Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů v Brně ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví připravilo konferenci na téma velmi aktuální

Právní úprava zdravotnické dokumentace po novele vyhlášky o zdravotnické dokumentaci

Přednášející JUDr. Radek POLICAR, náměstek pro legislativu a právo Ministerstva zdravotnictví a JUDr. Alena TOBIÁŠOVÁ, MBA, náměstkyně pro organizační, právní věci a personalistiku Fakultní nemocnice Brno úvodem vysvětlili důvody a očekávaný přínos změny vyhlášky o zdravotnické dokumentaci. Ve svém výkladu se zaměřili na aktuální změny v právní úpravě zdravotnické dokumentace, které předpokládají organizační změny v některých procesech nakládání se zdravotnickou dokumentací poskytovatelů zdravotních služeb. Podrobněji se věnovali následujícím tématům: zákonná povinnost vedení zdravotnické dokumentace, náležitosti listinné a elektronicky vedené zdravotnické dokumentace, minimální obsah zdravotnické dokumentace, zásady pro uchovávání, vyřazování a zničení zdravotnické dokumentace a nahlížení do zdravotnické dokumentace.

Pro velký zájem pořádá NCO NZO tuto akci ještě v dalším termínu tj. 26.11.2018.

konference konference

Upraveno: 09.11.2018 16:23