zaregistrovat se

Cena Purpurového srdce

ocenění purpurové srdce

Světový den předčasně narozených dětí byl stanoven na 17. listopad. Při této příležitosti pořádá každoročně nezisková organizace Nedoklubko a Česká neonatologická společnost České lékařské společnosti JEP zdravotnickou konferenci, setkání rodin předčasně narozených dětí a slavnostní večer s předáváním ceny Purpurové srdce. Tato cena je určena lidem, kteří se významně zasloužili o péči o předčasně narozené děti a jejich rodiny. V letošním roce proběhla konference a slavnostní večer již 1. listopadu v Praze na Žofíně pod záštitou ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha, předsedy Senátního výboru pro zdravotnictví a sociální politiku Lumíra Kantora a prezidentky České asociace sester Martiny Šochmanové. Při této slavnostní příležitosti byly osobnostem české neonatologie předány ceny Purpurového srdce za přínos oboru. Na základě návrhu Neonatologické sekce České asociace sester byla oceněna také Jaroslava Fendrychová, pedagogický pracovník Katedry anesteziologie, resuscitace, intenzivní a perioperační péče Národního centra ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů v Brně, díky níž se, kromě jiného, formulují národní standardy péče o novorozence a kojence.

ocenění purpurové srdce

Symbol Purpurového srdce snad nejvíce charakterizuje text na stránkách Nedoklubka, kde se píše:
„Purpurové srdce je celosvětově vnímaný symbol a ocenění za „zranění“ v boji. Původně se udělovalo vojákům, v posledních letech myšlenku přejali i rodiče nedonošených dětí na celém světě. Purpurová srdce nedonošených dětí jsou ručně vyráběná z českého skla a mincovního stříbra. Jsou silná, jako všechny nedonošené děti, nikoliv však tak silná, aby vydržela drtivý úder. Purpurová barva je barva královská; barva králů a královen i všech nedonošených dětí. Tvar všech srdcí je stejný, ale barevné linie na každém z nich jsou jiné, tak jako je jiný zápas každé rodiny nedonošeného dítěte. Stříbrná slza je poctou těm předčasně narozeným dětem, které jsme ztratili; symbolizuje slzy prolité všemi rodinami nedonošených dětí v časech zkoušky.“

Upraveno: 11.02.2020 08:51