zaregistrovat se

Zahájení činnosti kontaktního centra

NCO NZO zahájilo činnost Kontaktního centra pro žadatele o zaměstnání v nelékařských zdravotnických profesích ze států mimo Evropskou unii.
Kontaktní centrum bude poskytovat informace o možnostech a postupech vyřízení pracovního a pobytového víza, tzv. zaměstnanecké, případně modré karty. Provede žadatele procesem uznávání zahraničního vzdělání – nostrifikací. Bude realizovat poradenskou činnost při získání uznání způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání s dosaženým vzděláním mimo členské země Evropské unie, tedy rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví o povolení k výkonu odborné praxe na dobu určitou (§ 89 odst. 2 zákona č. 96/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů), nebo uznání způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání (§ 85b zákona č. 96/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů), které je podmíněné vykonáním aprobační zkoušky.
Dále poskytne potřebné informace o postupu realizace migračního procesu v rámci Programu vysoce kvalifikovaný zaměstnanec.
Podrobné informace o činnostech kontaktního centra naleznete v záložce Činnosti organizace: Kontaktní centrum – cizinci.

Upraveno: 11.02.2020 08:52