zaregistrovat se

Preanalytické fáze odběru krve

Laboratorní vyšetřovací metody se významně podílí na stanovení správné diagnózy a na včasném a účinném léčení. Základním předpokladem kvalitních výsledků vyšetření je dodržení správného postupu při odběru a odesílání materiálu. Chybně provedený odběr nebo závada v další manipulaci vede ke znehodnocení materiálu, nesprávným výsledkům, může ohrozit pacienta a vede k nárůstu nákladů. Je to právě preanalytická fáze, kde vzniká asi polovina všech chyb v oblasti laboratorního vyšetřování, z nichž některé mohou mít pro pacienty až fatální důsledky. Požadavek na přípravu a distribuci brožury Pracovní postup preanalytické fáze laboratorního vyšetření krve vychází z Akčního plánu č. 10: Celoživotní vzdělávání zdravotnických pracovníků, b) Nelékařští zdravotničtí pracovníci.

Pracovní postup preanalytické fáze laboratorního vyšetření krve picture_as_pdf

Upraveno: 01.08.2018 10:55