zaregistrovat se

Informace k ubytovacím službám od 1. 8. 2021

Vážení hosté,

na základě Mimořádného opatření ze dne 26. 7. 2021 s účinností ode dne 1. srpna 2021 od 00:00 hod. do odvolání tohoto mimořádného opatření se:

podle § 69 odst. 1 písm. i) zákona č. 258/2000 Sb. a § 2 odst. 2 písm. i) zákona č. 94/2021 Sb. nařizuje poskytovatelům krátkodobých a rekreačních ubytovacích služeb dodržovat následující pravidla:

Poskytovat ubytovací služby je možné všem, kteří nemají žádné příznaky onemocnění covid-19 a prokáží, že splňují jednu z podmínek (toto neplatí pro děti do 6 let), které jsou popsané v ŽS Systém O-N-T: Očkování – prodělaná Nemoc – Test. Čestné prohlášení nutné pro vstup do prostor NCO NZO naleznete zde.

Tyto osoby se mohou ubytovat nejdéle na 7 dní, a pokud chtějí pobyt prodloužit, musejí splnit tuto podmínku znovu, nebo si na místě udělat samotest s negativním výsledkem.

Ubytovací služby mohou být kromě těchto osob poskytnuty také následujícím osobám:

- Těm, kterým byla nařízena izolace nebo karanténa.

- Těm, kteří nemají jiné bydliště na území ČR a jejichž ubytování bylo zahájeno před 8. 6. 2021.

- Těm, kteří jsou v bytové nouzi a kterým ubytování zprostředkoval územní samosprávný celek (obec, kraj...).

V ubytovacích zařízeních, je nutné mít ve všech společných prostorách nasazený respirátor či jiný ochranný prostředek bez výdechového ventilu s filtrační účinností alespoň 94% (respirátory třídy FFP2 / KN 95, nanorouška apod.). Při ubytování dodržujte zvýšená hygienická pravidla, a pokud je to možné, zdržujte se převážně ve svém hotelovém pokoji.

Děkujeme za pochopení.


Bc. Milan Hroch, MBA
Vedoucí ubytovacího provozu

Upraveno: 02.08.2021 07:02