zaregistrovat se

Informace k ubytovacím službám od 8. 6. 2021

Vážení hosté,

na základě Mimořádného opatření ze dne 7. 6. 2021 s účinností ode dne 8. června 2021 od 00:00 hod. do odvolání tohoto mimořádného opatření se:

podle § 69 odst. 1 písm. i) zákona č. 258/2000 Sb. a § 2 odst. 2 písm. i) zákona č. 94/2021 Sb. nařizuje poskytovatelům krátkodobých a rekreačních ubytovacích služeb dodržovat následující pravidla:

a) při vstupu do provozoven ubytovacích služeb a ve vnitřních prostorech zajistí možnost dezinfekce rukou a dále zajistí pravidelnou dezinfekci dotykových ploch (kliky, madla, zábradlí, vypínače),

b) ubytovací služby může poskytnout, není-li dále stanoveno jinak, pouze osobám, které nevykazují klinické příznaky onemocnění covid-19 a, s výjimkou dětí do dovršení 6 let věku, splňují podmínky stanovené v bodu I/16 čestné prohlášení; provozovateli se nařizuje u osoby před zahájením ubytování splnění podmínek kontrolovat a osobě se nařizuje mu splnění podmínek podle bodu I/16 prokázat; v případě, že osoba splnění podmínek podle bodu I/16 neprokáže, je provozovatel povinen takové osobě ubytování neposkytnout; tyto osoby lze ubytovat na nejdéle 7 dnů, pro prodloužení pobytu musí opětovně prokázat splnění podmínek podle bodu I/16,

c) bez splnění podmínky podle písmene b) lze ubytovací služby poskytnout v oddělených budovách:

- osobám, kterým byla nařízena izolace nebo karanténa,

- osobám za účelem dokončení ubytování zahájeného před účinností tohoto mimořádného opatření, jestliže nemají jiné bydliště na území České republiky,

- osobám v bytové nouzi, kterým ubytování zprostředkoval územní samosprávný celek.


Bc. Milan Hroch, MBA
Vedoucí ubytovacího provozu

Upraveno: 08.06.2021 14:37