zaregistrovat se

AKTIVIZACE SENIORŮ S VYUŽITÍM BIOGRAFIE KLIENTA - 820-28/2022

event
Modul 1: 19.09.2022 - 21.09.2022 Modul 2: 22.11.2022 - 24.11.2022 Modul 3: 24.01.2023 - 26.01.2023
place
NCO NZO Vinařská 963/6 Brno 603 00
Zobrazit na mapě

cíl

získání specifických vědomostí a dovedností v souvislosti s psychobiografickým modelem prof. E. Bohma.

určení

Všeobecná sestra, Ergoterapeut, Fyzioterapeut

náplň

Biografie - základ pro nové ošetřovatelské trendy: bazální stimulace, reminiscenční terapie, validační techniky, terapie prostředím a psychobiografický model prof. E. Böhma. Co to je a co není biografie klienta. Metody práce s biografií. Adaptace klienta versus adaptace instituce. Osobní biografie. Terapie prostředím. Práce ve skupinách, praktická demonstrace.

poznámka

Předpokládaná cena je za celý CK.

Nutné předpokladyPro posouzení splnění vstupních požadavků účastníka (§ 62 odst. (2) zákona č. 96/2004 Sb.), je nutné s přihláškou do certifikovaného kurzu vložit do svého uživatelského profilu elektronicky úředně ověřenou kopii dokladu o odborné způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání (maturitní vysvědčení ze SZŠ nebo diplom z VŠ nebo diplom z VOŠ spolu s vysvědčením o absolutoriu).

manažer kvalita péče v sociálních službách biografie management péče o seniory supervize
odkazy
Informace o konverzi dokumentů od České pošty bližší informace o konverzi dokumentů od České pošty
launch otevřít
PŘIHLÁSIT SE
předpokládaná cena
9500 Kč

pořádá Katedra ošetřovatelství a porodní asistence
Alena Obstová organizátor obstova@nconzo.cz 543559517
Marie Malinková vedoucí kurzu
dle rozvrhu lektor