zaregistrovat se

Hygienická opatření v NCO NZO

Vzhledem k současné epidemiologické situaci a rozhodnutí MZČR o omezení prezenčního vzdělávání s platností od 12.10. 2020 až do odvolání rušíme vzdělávací akce realizované prezenční formou. Od 19. 10. 2020 budou některé vzdělávací akce realizované distanční formou. Účastníci budou o této skutečnosti aktuálně informováni.
Od 4. 11. 2020 jsou opět uskutečňovány termíny atestačních zkoušek, aprobačních zkoušek a závěrečných zkoušek akreditovaných kvalifikačních kurzů. U zkoušek, kde je praktická část zkoušky realizována ve zdravotnickém zařízení, je možnost konání zkoušky podmíněna kapacitou příslušného zdravotnického zařízení.

---------------------------------------------------------------------------------------------

logo_projekt_EU.png

nabídka vzdělávacích akcí Nabídka v PDF e-shop

Nabídka akcí

 
 
clear
akce rozdělena do více částí

VŠEOBECNÁ SESTRA - OŠETŘOVATELSKÁ ...

Katedra ošetřovatelství a porodní asistence
Specializační vzdělávání
akce rozdělena do více částí

VŠEOBECNÁ SESTRA - INTENZIVNÍ PÉČ ...

Katedra anesteziologie, resuscitace, intenzivní a perioperační péče
Specializační vzdělávání
akce rozdělena do více částí

DĚTSKÁ SESTRA - INTENZIVNÍ PÉČE V ...

Katedra anesteziologie, resuscitace, intenzivní a perioperační péče
Specializační vzdělávání
akce rozdělena do více částí

VŠEOBECNÁ SESTRA - OŠETŘOVATELSKÁ ...

Katedra ošetřovatelství a porodní asistence
Specializační vzdělávání