Přejít k obsahu

Žádost a termíny

 

Termíny aprobačních zkoušek pro rok 2018 zde:

 

Žádost

  • Žádost o vykonání aprobační zkoušky je k dispozici zde - EZP

 

Formuláře ke konání praktické části

  • Praktická část aprobační zkoušky (formát PDF)
  • Hodnocení praktické části aprobační zkoušky (formát PDF)

 

Součástí žádosti o vykonání aprobační zkoušky jsou následující doklady:

  • rozhodnutí o nostrifikaci zahraničního vzdělání (s nostrifikační doložkou nebo osvědčením o uznání platnosti) nebo osvědčení o uznání vysokoškolského vzdělání;
    - dokládají žadatelé, kteří žádají o vykonání aprobační zkoušky pro povolání řidiče vozidla zdravotnické záchranné služby, ošetřovatele, maséra ve zdravotnictví/nevidomého a slabozrakého maséra ve zdravotnictví, zubní instrumentářky, řidiče zdravotnické dopravní služby, autoptického laboranta a sanitáře;
  • doklady o získaném zahraničním vzdělání (diplom, certifikát, osvědčení nebo vysvědčení) poskytující informace o délce studia, rozsahu teoretické a praktické přípravy, znalostech a dovednostech, které žadatel v průběhu studia získal, a činnostech, ke kterým získal oprávnění;
    - dokládají žadatelé, kteří žádají o vykonání aprobační zkoušky pro povolání řidiče vozidla zdravotnické záchranné služby, ošetřovatele, maséra ve zdravotnictví/nevidomého a slabozrakého maséra ve zdravotnictví, zubní instrumentářky, řidiče zdravotnické dopravní služby, autoptického laboranta a sanitáře;
  • kopii oddacího listu či jiného dokladu o změně příjmení (v případě, že žadatel změnil příjmení).

 

Veškeré výše uvedené doklady musí být doloženy v českém jazyce, případně musí být opatřeny úředně ověřeným překladem, tj. překladem provedeným tlumočníkem zapsaným do seznamu znalců a tlumočníků ve smyslu zákona č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, v platném znění.

Informace o stránce

Aktualizováno: 12.12.2017