Přejít k obsahu

Vzdělávání

Webový obsah - zobrazení Webový obsah - zobrazení

Adresa

NCO NZO
Vinařská 6, 603 00 Brno
telefon (+420) 543 559 357
fax (+420) 543 211 177
e-mail:
student@nconzo.cz
e-mail: specializace@nconzo.cz

Aktuality - vzdělávání

Webový obsah - zobrazení Webový obsah - zobrazení

Přípravné kurzy

Обращаю внимание заинтересованных лиц, о начале проведения электронных курсов по подготовки к сдаче апробационных экзаменов.

Od ledna 2018 jsou uskutečňovány přípravné kurzy pro uchazeče o aprobační zkoušku k výkonu povolání všeobecná sestra.

E-learningový kurz

Náplň kurzu:

Systém zdravotnictví a základů práva ve vztahu k poskytování zdravotní péče v České republice

Odborná část (zahrnuje humanitní vědy, ošetřovatelství a ošetřovatelství v klinických oborech)

 

Kurzy – kontaktní výuka
pod tímto odkazem klikněte na tlačítko Vyhledat

 

1. Systém zdravotnictví a základů práva ve vztahu k poskytování zdravotní péče v České republice

2. Odborná část – zahrnuje tři samostatné kurzy:

  • Humanitní vědy
  • Ošetřovatelství
  • Ošetřovatelství v klinických oborech

Nabídka vzdělávacích akcí pro rok 2018

Zahájení realizace projektu:

Aktivní zálohy Agentury vojenského zdravotnictví AČR

STAŇ SE PŘÍSLUŠNÍKEM AKTIVNÍ ZÁLOHY AGENTURY VOJENSKÉHO ZDRAVOTNICTVÍ.

        

Dekubity.eu

Portál k prevenci proleženin/dekubitů podporovaný Odborem ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů MZ ČR, hlavní sestrou ČR a odborně garantovaný Českou společností pro léčbu ran a sekcí hojení ran při České asociace sester. Portál je spravován a provozován Národním centrem ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů (NCO NZO) Brno.

Dnem 1. 2. 2015 byl spuštěn webový portál dekubity.eu. Jedná se o realizaci výstupu z kulatých stolů k problematice dekubitů, které organizovala Hlavní sestra České Republiky v rámci mezinárodní akce STOP dekubitům na výzvu Evropského poradního panelu pro prevenci dekubitů (EPUAP). Portál poskytuje informace pro laickou veřejnost a zdravotnické pracovníky, kteří zde naleznou základní evropská doporučení k prevenci, ošetřování a léčbě dekubitů a další informace k mezinárodním aktivitám, vzdělávání a akcím k této problematice.

Webový portál je tedy jednou z realizovaných priorit kulatých stolů a zároveň umožňuje naplnění dalších vytýčených. Je otevřený všem námětům, podnětům a informacím, které je možné zasílat na email: dekubity@nconzo.cz. V sekci pro zdravotníky naleznete poslední verze Pokynů Evropského poradního panelu pro prevenci a léčbu dekubitů v českém jazyce. Pokyny jsou založené na vědecky podložených informacích, a tudíž představují nejlepší současné preventivní a léčebné postupy v této oblasti.

 

Sociální sítě - Facebook

Vážení klienti,
našich klientů, hostů a partnerů si velice vážíme stejně jako jejich názorů. Domníváme se, že neustálá komunikace s širokou veřejností patří k základním podmínkám a rysům moderní vzdělávací organizace.
Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů bude prostřednictvím sociální sítě Facebook pravidelně informovat o aktuálním dění, o novinkách, o vzdělávacích akcí.

Klientský systém Centra

Vážení klienti,
V rámci další rozvoje informačního systému Centra, jsme změnili bezpečnostní politiku při zadávání hesel do klientského systému Centra.
Heslo musí mít minimálně 8 znaků a musí obsahovat malé písmeno, velké písmeno a číslici (např. Heslo123 nebo 123Heslo atp.).

 

Dnem 1.12.2011 je zaveden klientský systém přihlašování.

Metodika postupu přihlašování na vzdělávací akci:
1. krok: registrace do klientského systému (nebo přihlášení do klientského systému, pokud jste již registraci provedli)

2. krok: přihlášení na vzdělávací akci