Přejít k obsahu

Vzdělávání

Webový obsah - zobrazení Webový obsah - zobrazení

Adresa

NCO NZO
Vinařská 6, 603 00 Brno
telefon (+420) 543 559 357
fax (+420) 543 211 177
e-mail:
student@nconzo.cz
e-mail: specializace@nconzo.cz

Nabídka vzdělávacích akcí

 

Volná místa v nejbližších kurzech:

Duben:

Vzdělávací akce:

SYNDROM VYHOŘENÍ NENÍ PLANÁ HROZBA

Květen:

Vzdělávací akce:

ZÁKLADNÍ KURZ BAZÁLNÍ STIMULACE

Certifikovaný kurz:

BAZÁLNÍ STIMULACE

Certifikovaný kurz:

PUNKCE ARTERIE RADIALIS A ARTERIE FEMORALIS

Certifikovaný kurz:

ZAJIŠTĚNÍ CÉVNÍHO ŘEČIŠTĚ PACIENTA INTRAOSEÁLNÍM VSTUPEM

Certifikovaný kurz:

OPERAČNÍ ŘÍZENÍ PŘEDNEMOCNIČNÍ NEODKLADNÉ PÉČE

Certifikovaný kurz:

EKONOMIKA ZDRAVOTNICKÉHO ZAŘÍZENÍ

Vzdělávací akce:

OPTIMÁLNÍ KOMUNIKACE, SYNDROM VYHOŘENÍ, PRÁCE SE STRESEM

Červen:

Akreditovaný kvalifikační kurz:

ZDRAVOTNĚ-SOCIÁLNÍ PRACOVNÍK

Vzdělávací akce:

RÉTORIKA A PREZENTAČNÍ DOVEDNOSTI PRO ZDRAVOTNÍKY I.

Září:

Certifikovaný kurz:

AKTIVIZACE SENIORŮ S VYUŽITÍM PRVKŮ BIOGRAFIE KLIENTA

Vzdělávací akce:

BIOGRAFICKÝ MODEL PÉČE O KLIENTA

Vzdělávací akce:

NÁSTAVBOVÝ KURZ BAZÁLNÍ STIMULACE

Říjen:

Vzdělávací akce:

NEINVAZIVNÍ LASEROVÁ TERAPIE

Vzdělávací akce:

KOMUNIKACE JE ZÁZRAK I.

Vzdělávací akce:

DUCHOVNÍ DIMENZE PÉČE O PACIENTA/KLIENTA V KONTEXTU BIOGRAFICKÉ KONCEPCE PÉČE

Vzdělávací akce:

JAK NA PROKRASTINACI - ANEB ŘÍZENÍ ČASU, ČASOVÝ STRES, PLÁNOVÁNÍ A SEBEDISCIPLÍNA

Listopad:

Vzdělávací akce:

BIOGRAFIE V PRÁCI MANAŽERA SOCIÁLNÍCH A ZDRAVOTNICKÝCH SLUŽEB I.

Vzdělávací akce:

BIOGRAFIE V PRÁCI MANAŽERA SOCIÁLNÍCH A ZDRAVOTNICKÝCH SLUŽEB II.

Vzdělávací akce:

KOMUNIKACE JE ZÁZRAK II.

Vzdělávací akce:

PROHLUBUJÍCÍ KURZ BAZÁLNÍ STIMULACE I.

Informace o stránce

Aktualizováno: 11.04.2018