Přejít k obsahu

Vzdělávání

Webový obsah - zobrazení Webový obsah - zobrazení

Adresa

NCO NZO
Vinařská 6, 603 00 Brno
telefon (+420) 543 559 357
fax (+420) 543 211 177
e-mail:
student@nconzo.cz
e-mail: specializace@nconzo.cz

Nabídka vzdělávacích akcí

 

Volná místa v nejbližších kurzech:

Říjen:

Vzdělávací akce:

SPECIFICKÁ OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE O GERIATRICKÉ PACIENTY

Vzdělávací akce:

TECHNIKY BANDÁŽOVÁNÍ V KOMPRESIVNÍ LÉČBĚ

Certifikovaný kurz:

OPERAČNÍ ŘÍZENÍ PŘEDNEMOCNIČNÍ NEODKLADNÉ PÉČE

Vzdělávací akce:

KOMUNIKACE JE ZÁZRAK I.

Vzdělávací akce:

DUCHOVNÍ DIMENZE ZDRAVOTNÍKA A PACIENTA I.

Certifikovaný kurz:

AKTIVIZACE SENIORŮ S VYUŽITÍM PRVKŮ BIOGRAFIE KLIENTA

Vzdělávací akce:

DUCHOVNÍ DIMENZE ZDRAVOTNÍKA A PACIENTA I.

Vzdělávací akce:

BIOGRAFICKÝ MODEL PÉČE O KLIENTA

Listopad:

Vzdělávací akce:

SPECIFICKÁ OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE O PŘÍSLUŠNÍKY MINORITNÍCH SKUPIN

Certifikovaný kurz:

ELEKTROKARDIOGRAFIE V DIAGNOSTICE PORUCH SRDEČNÍHO RYTMU

Certifikovaný kurz:

KANYLACE ARTERIE RADIALIS A DEKANYLACE ARTERIÍ

Certifikovaný kurz:

OČIŠŤOVACÍ METODY KRVE V INTENZIVNÍ PÉČI

Vzdělávací akce:

AKUTNÍ SELHÁNÍ KARDIOVASKULÁRNÍHO SYSTÉMU A JEHO DIAGNOSTIKA (EKG)

Vzdělávací akce:

OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE O PACIENTA S PORTEM A PICC

Vzdělávací akce:

NEODKLADNÁ RESUSCITACE

Vzdělávací akce:

PERIOPERAČNÍ PÉČE V OČNÍ CHIRURGII

Vzdělávací akce:

BIOGRAFIE V PRÁCI MANAŽERA SOCIÁLNÍCH A ZDRAVOTNICKÝCH SLUŽEB I.

Vzdělávací akce:

BIOGRAFIE V PRÁCI MANAŽERA SOCIÁLNÍCH A ZDRAVOTNICKÝCH SLUŽEB II.

Vzdělávací akce:

EDUKACE V OBLASTI ZDRAVÉHO ŽIVOTNÍHO STYLU, PREVENCE NEMOCÍ A SEBEPÉČI

Prosinec:

Certifikovaný kurz:

OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE O PACIENTA S UMĚLOU PLICNÍ VENTILACÍ V JEHO VLASTNÍM SOCIÁLNÍM PROSTŘEDÍ

Vzdělávací akce:

SYNDROM VYHOŘENÍ - VĚČNÝ STRAŠÁK ZDRAVOTNÍKŮ

Certifikovaný kurz:

INTERNÍ AUDITOR V ZAŘÍZENÍCH POSKYTUJÍCÍCH ZDRAVOTNÍ SLUŽBY

Informace o stránce

Aktualizováno: 20.10.2017