Přejít k obsahu

Vzdělávání

Webový obsah - zobrazení Webový obsah - zobrazení

Adresa

NCO NZO
Vinařská 6, 603 00 Brno
telefon (+420) 543 559 357
fax (+420) 543 211 177
e-mail:
student@nconzo.cz
e-mail: specializace@nconzo.cz

Nabídka vzdělávacích akcí

 

Volná místa v nejbližších kurzech:

Září:

Konference:

LEGISLATIVNÍ ZMĚNY SOUVISEJÍCÍ S NOVELOU ZÁKONA č. 96/2004, Sb.

Vzdělávací akce:

NÁSTAVBOVÝ KURZ BAZÁLNÍ STIMULACE

Vzdělávací akce:

PROHLUBUJÍCÍ KURZ BAZÁLNÍ STIMULACE I.

Vzdělávací akce:

PROHLUBUJÍCÍ KURZ BIOGRAFIE KLIENTA

Certifikovaný kurz:

ŘÍZENÁ DOKUMENTACE V PODMÍNKÁCH ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ

Vzděl.prg.MPSV:

BIOGRAFICKÝ MODEL PÉČE O KLIENTA

Certifikovaný kurz:

REHABILITAČNÍ OŠETŘOVÁNÍ

Vzdělávací akce:

KOUČ V KOMUNITNÍ PÉČI

Říjen:

Vzdělávací akce:

JAK ZVLÁDAT MOŽNÉ KONFLIKTY S LIDMI A JAK JIM PŘEDCHÁZET

Vzdělávací akce:

KOMUNIKACE JE ZÁZRAK I.

Vzdělávací akce:

JAK NA PROKRASTINACI - ANEB ŘÍZENÍ ČASU, ČASOVÝ STRES, PLÁNOVÁNÍ A SEBEDISCIPLÍNA

Vzdělávací akce:

DUCHOVNÍ DIMENZE ZDRAVOTNÍKA A PACIENTA I.

Vzdělávací akce:

SPECIFICKÁ OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE O GERIATRICKÉ PACIENTY

Vzdělávací akce:

TECHNIKY BANDÁŽOVÁNÍ V KOMPRESIVNÍ LÉČBĚ

Certifikovaný kurz:

OPERAČNÍ ŘÍZENÍ PŘEDNEMOCNIČNÍ NEODKLADNÉ PÉČE

Certifikovaný kurz:

ZAJIŠTĚNÍ PRŮCHODNOSTI DÝCHACÍCH CEST

Certifikovaný kurz:

PREVENCE A MONITORING INFEKCÍ SPOJENÝCH SE ZDRAVOTNÍ PÉČÍ

Vzdělávací akce:

KVALITA A BEZPEČÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE ANEB NEZNALOST DOPORUČENÝCH POSTUPŮ NEOMLOUVÁ

Listopad:

Vzdělávací akce:

SPECIFICKÁ OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE O PŘÍSLUŠNÍKY MINORITNÍCH SKUPIN

Certifikovaný kurz:

ELEKTROKARDIOGRAFIE V DIAGNOSTICE PORUCH SRDEČNÍHO RYTMU

Certifikovaný kurz:

KANYLACE ARTERIE RADIALIS A DEKANYLACE ARTERIÍ

Certifikovaný kurz:

OČIŠŤOVACÍ METODY KRVE V INTENZIVNÍ PÉČI

Vzdělávací akce:

AKUTNÍ SELHÁNÍ KARDIOVASKULÁRNÍHO SYSTÉMU A JEHO DIAGNOSTIKA (EKG)

Vzdělávací akce:

OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE O PACIENTA S PORTEM A PICC

Vzdělávací akce:

NEODKLADNÁ RESUSCITACE

Certifikovaný kurz:

ZAJIŠTĚNÍ CÉVNÍHO ŘEČIŠTĚ PACIENTA INTRAOSEÁLNÍM VSTUPEM

Certifikovaný kurz:

PUNKCE ARTERIE RADIALIS A ARTERIE FEMORALIS

Prosinec:

Certifikovaný kurz:

OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE O PACIENTA S UMĚLOU PLICNÍ VENTILACÍ V JEHO VLASTNÍM SOCIÁLNÍM PROSTŘEDÍ

Informace o stránce

Aktualizováno: 17.08.2017