Přejít k obsahu

Detašované pracoviště Ministerstva zdravotnictví

 

Ministerstvo zdravotnictví ČR
Odbor ošetřovatelství a nelékařských povolání - ONP
Oddělení uznávání kvalifikací a registru - ONP/2
Vinařská 6
603 00 Brno

 

Pro informace týkající se registrací je zřízena informační linka: 543 559 358.

 

Kontaktní osoby:

Jitka Dočkalová
tel. 543 559 555
e-mail:jitka.dockalova@mzcr.cz

  • výstupní kontrola osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu  příchozí a odchozí korespondence týkající se registrace a kreditního systému

 

Ing. Miroslava Mudrlová
tel. 543 559 557
e-mail:miroslava.mudrlova@mzcr.cz

  • autorizace profesních kvalifikací

 

Ing. Kateřina Přibylová
tel. 543 559 553
e-mail:katerina.pribylova@mzcr.cz
vedoucí oddělení uznávání kvalifikací a registru

  • problematika uznávání kvalifikací získaných v zemích EU i mimo EU, osvědčování kvalifikací získaných na území ČR pro účely výkonu zdravotnického povolání v zahraničí

 

Informace o stránce

Aktualizováno: 08.08.2017