Přejít k obsahu

Uznávací jednotka Uznávací jednotka

  Detašované pracoviště Ministerstva zdravotnictví

   

  Ministerstvo zdravotnictví ČR
  Odbor ošetřovatelství a nelékařských povolání - ONP
  Oddělení uznávání kvalifikací a registru - ONP/2
  Vinařská 6
  603 00 Brno

   

  Pro informace týkající se registrací je zřízena informační linka: 543 559 358.

   

  Kontaktní osoby:

  Jitka Dočkalová
  tel. 543 559 555
  e-mail:jitka.dockalova@mzcr.cz

  • výstupní kontrola osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu  příchozí a odchozí korespondence týkající se registrace a kreditního systému

   

  Ing. Miroslava Mudrlová
  tel. 543 559 557
  e-mail:miroslava.mudrlova@mzcr.cz

  • autorizace profesních kvalifikací

   

  Ing. Kateřina Přibylová
  tel. 543 559 553
  e-mail:katerina.pribylova@mzcr.cz
  vedoucí oddělení uznávání kvalifikací a registru

  • problematika uznávání kvalifikací získaných v zemích EU i mimo EU, osvědčování kvalifikací získaných na území ČR pro účely výkonu zdravotnického povolání v zahraničí

   

  Informace o stránce

  Aktualizováno: 08.08.2017