Přejít k obsahu

Oddělení uznávání kvalifikací a registru – detašované pracoviště MZ ČR

 

Ministerstvo zdravotnictví ČR
Odbor ošetřovatelství a nelékařských povolání - ONP
Oddělení uznávání kvalifikací a registru - ONP/2
Vinařská 6
603 00 Brno

 

Kontaktní osoby:

Jitka Dočkalová
tel. 543 559 555
e-mail:Jitka.Dockalova@mzcr.cz

  • výstupní kontrola osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu  příchozí a odchozí korespondence týkající se registrace a kreditního systému

 

Ing. Miroslava Daňková
tel. 543 559 557
e-mail:Miroslava.Dankova@mzcr.cz

  • autorizace, profesní kvalifikace, národní soustava kvalifikací

 

Ing. Kateřina Přibylová
tel. 543 559 553
e-mail:Katerina.Pribylova@mzcr.cz
vedoucí oddělení uznávání kvalifikací a registru

  • problematika uznávání kvalifikací získaných v zemích EU i mimo EU, osvědčování kvalifikací získaných na území ČR pro účely výkonu zdravotnického povolání v zahraničí

 

Informace o stránce

Aktualizováno: 18.12.2015