Přejít k obsahu

Úhrady za aprobační zkoušku

 

Výše úhrad za zkoušky upravuje Nařízení vlády č. 225/2011 Sb., kterým se mění Nařízení vlády č. 184/2009 Sb., o stanovení výše úhrad za zkoušky. Výše poplatku je závislá na počtu pokusů, které uchazeč absolvoval.

 

Úhrada za aprobační zkoušku

  1. písemný test odborných znalostí činí 1.500,- Kč
  2. písemný test znalostí systému zdravotnictví a základů práva činí 1.500,- Kč
  3. ústní odborná zkouška činí 4.000,- Kč

 

První opakování aprobační zkoušky

  1. písemný test odborných znalostí činí 2.000,- Kč
  2. písemný test znalostí systému zdravotnictví a základů práva činí 2.000,- Kč
  3. ústní odborná zkouška činí 6.000,- Kč

 

Druhé a každé další opakování aprobační zkoušky

  1. písemný test odborných znalostí činí 3.000,- Kč
  2. písemný test znalostí systému zdravotnictví a základů práva činí 3.000,- Kč
  3. ústní odborná zkouška činí 9.000,- Kč

 

Na základě úspěšně vykonané aprobační zkoušky vydá ministerstvo doklad o složení aprobační zkoušky.

Informace o stránce

Aktualizováno: 31.08.2017