Přejít k obsahu

Webový obsah - zobrazení Webový obsah - zobrazení

Webový obsah - zobrazení Webový obsah - zobrazení

Adresa

NCO NZO
Vinařská 6, 603 00 Brno
telefon (+420) 543 559 358
e-mail:
infolinka@nconzo.cz

Aktuality - registr

Webový obsah - zobrazení Webový obsah - zobrazení

Novela zákona č. 96/2004 Sb. o nelékařských zdravotnických povoláních

Dnem 1. září 2017 nabývá účinnosti zákon č. 201/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění pozdějších předpisů. ...více

Změna provozu infolinky Registru

Telefon:
543 559 354, 543 559 358 - informační linka registru
8 – 14,30 hod

Mail:
infolinka@nconzo.cz