Přejít k obsahu

Webový obsah - zobrazení Webový obsah - zobrazení

Adresa

NCO NZO
Vinařská 6, 603 00 Brno
telefon (+420) 543 559 353
telefon (+420) 543 559 354
telefon (+420) 543 559 358
fax (+420) 543 211 177
e-mail:
infolinka@nconzo.cz

Aktuality - registr

Webový obsah - zobrazení Webový obsah - zobrazení

Nově podání žádostí o vydání a prodloužení platnosti elektronickou formou

Elektronickou šablonu žádosti naleznete zde. PRACUJTE SE ŽÁDOSTÍ INTUITIVNĚ!

Jak na to?
Elektronické šablony obsahují údaje o:

  • žadateli
  • trvalé a kontaktní adrese
  • zaměstnavateli
  • výkonu povolání
  • odborné způsobilosti
  • specializované způsobilosti
  • zvláštní odborné způsobilosti

Vkládání dat do elektronické žádosti je uživatelsky přívětivé. Při vepisování konkrétního údaje lze využít nápovědy z rolovacího seznamu nebo použít přímé vkládání do pole, kdy se objeví našeptávač. Povinná pole jsou vždy označená žlutě a je nutné je vyplnit.

 

Průvodce vyplňováním naleznete jak v nápovědě umístěné v elektronické šabloně, tak i na webových stránkách u formulářů žádostí.

 

Jaký komfort pro žadatele přináší elektronická šablona žádosti:

  • snížení chybovosti při vyplňování žádostí a tím i zkrácení doby správního řízení.
  • aplikace upozorní žadatele na event. nedodržení zákonem stanovené 60-ti denní lhůty k podání žádosti o prodloužení platnosti osvědčení a nabídne možnost vyplnění žádosti o vydání osvědčení.
  • u platného prodloužení platnosti osvědčení jsou předvyplněné údaje z Registru zdravotnických pracovníků.

 

Přejeme úspěšné kroky při využívání nové aplikace.

 

V případě technických problémů s vyplňováním elektronických žádosti kontaktujte helpdesk.registry@ksrzis.cz

Registr v novém „kabátě"

Jaro letošního roku je ve znamení velké změny nejen pro zaměstnance Registru zdravotnických pracovníků v Národním centru ošetřovatelství a nelékařských oborů v Brně, pracovníky oddělení uznávání kvalifikací a registru - ONP/2 odboru ošetřovatelství a nelékařských povolání MZ ČR ale i pro samotné nelékařské zdravotnické pracovníky. Po 11 letech existence dochází k přechodu k modernějšímu, uživatelsky přívětivějšímu softwaru. Nový sw umožní komfortnější zpracování žádostí, umožní sledování žádosti o vydání nebo prodloužení platnosti osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu v jejich správních lhůtách. Dnem 29.3.2016 vstupujete do nové ve veřejné části Registru zdravotnických pracovníků, která nahradila současný on-line náhled. Veřejná část navazuje na novou úpravu software Registru zdravotnických pracovníků. Veřejný náhled obsahuje údaje v souladu se zákonem č. 96/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů. A další překvapení jsou připravována.

Odkaz naleznete: https://eregpublicsecure.ksrzis.cz/Registr/RZP