Přejít k obsahu

Přípravné kurzy

 

Základní informace o vzdělávání

Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů (NCO NZO) uskutečňuje pro uchazeče
o aprobační zkoušku přípravné kurzy, které je možné absolvovat formou e-learningu nebo kontaktní výukou. Kurzy jsou určeny pro cizince ze zemí mimo EU, kteří se připravují na aprobační zkoušku (písemnou a ústní ev. i praktickou).  Účelem nabízených kurzů je prohloubení a doplnění znalostí k přípravě na aprobační zkoušku pro výkon povolání a úspěšný vstup do pracovního procesu.

Určení: pro uchazeče o výkon povolání všeobecná sestra

E-learningový kurz

Cena kurzu: 2 998,- Kč

Náplň kurzu:

Systém zdravotnictví a základů práva ve vztahu k poskytování zdravotní péče v České republice

Odborná část (zahrnuje humanitní vědy, ošetřovatelství a ošetřovatelství v klinických oborech)

 

 

Kurzy – kontaktní výuka
pod tímto odkazem klikněte na tlačítko Vyhledat

 

1. Systém zdravotnictví a základů práva ve vztahu k poskytování zdravotní péče v České republice

-                     

Předpokládaná cena: 800,- Kč

 

2. Odborná část – zahrnuje tři samostatné kurzy:

 

- Humanitní vědy

Předpokládaná cena: 1 580,- Kč

- Ošetřovatelství

Předpokládaná cena: 1 580,- Kč

- Ošetřovatelství v klinických oborech

Předpokládaná cena: 2 370,- Kč

 

 

 

Podmínky: pro absolvování vybraného kurzu je nutné přihlásit se na vzdělávací akci

Informace k přihlášení zde

Informace o stránce

Aktualizováno: 19.01.2018