Přejít k obsahu

Přípravné kurzy

 

Základní informace o vzdělávání

Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů (NCO NZO) uskutečňuje pro uchazeče
o aprobační zkoušku přípravné kurzy, které je možné absolvovat formou e-learningu nebo kontaktní výukou. Kurzy jsou určeny pro cizince ze zemí mimo EU, kteří se připravují na aprobační zkoušku (písemnou a ústní ev. i praktickou).  Účelem nabízených kurzů je prohloubení a doplnění znalostí k přípravě na aprobační zkoušku pro výkon povolání a úspěšný vstup do pracovního procesu.

E-learningový kurz

1. Systém zdravotnictví a základů práva ve vztahu k poskytování zdravotní péče v České republice

     Určen všem žadatelům bez rozdílu povolání

Cena kurzu: 940,- Kč

 

2. Odborná část (zahrnuje humanitní vědy, ošetřovatelství, ošetřovatelství v klinických oborech)

     Určen pro všeobecnou sestru

Cena kurzu: 2 195,- Kč

 

3. Odborná část (zahrnuje humanitní vědy, ošetřovatelství, ošetřovatelství v klinických oborech)
V současné době se připravuje

     Určen pro praktickou sestru

Cena kurzu: bude určena

 

Kurzy – kontaktní výuka
pod tímto odkazem klikněte na tlačítko Vyhledat

 

1. Systém zdravotnictví a základů práva ve vztahu k poskytování zdravotní péče v České republice

                         

Předpokládaná cena: 800,- Kč

2. Odborná část – zahrnuje tři samostatné kurzy:

              - Humanitní vědy

Předpokládaná cena: 1 580,- Kč

              - Ošetřovatelství

Předpokládaná cena: 1 580,- Kč

              - Ošetřovatelství v klinických oborech

Předpokládaná cena: 2 370,- Kč

 

Podmínky: pro absolvování vybraného kurzu je nutné přihlásit se na vzdělávací akci

Informace k přihlášení zde

 

Kurzy češtiny do práce zdarma

Komunikační karty pro pacienty cizince a zdravotníky

Informace o stránce

Aktualizováno: 14.02.2018