Přejít k obsahu

Právní předpisy

V této sekci naleznete informace k zákonu č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání, vyhlášce k tomuto zákonu, a procesu jeho implementace včetně procesu udělování autorizací. V jednotlivých podsekcích budou průběžně aktualizovány údaje o Národní soustavě kvalifikací.

Zákon č. 179/2006 Sb. a vyhláška k zákonu
Aktuální znění zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 53/2012, kterým se mění zákon č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání), ve znění pozdějších předpisů a text novelizovaných zákonů s vyznačením změn

Zákon č. 179/2006 Sb.

Zákon č. 53/2012 Sb.

Text novelizovaných zákonů s vyznačením změn.doc

Aktuální znění vyhlášky č. 208/2007 Sb., o podrobnostech stanovených k provedení zákona o uznávání výsledků dalšího vzdělávání s vyznačením změn a vyhláška č. 110/2012, kterou se mění vyhláška č. 208/2007 Sb., o podrobnostech stanovených k provedení zákona o uznávání výsledků dalšího vzdělávání.

Vyhláška č. 208/2007

Text novelizované vyhlášky č. 208/2007 Sb.

Vyhláška č. 110/2012 Sb.

Informace o stránce

Aktualizováno: 01.05.2015