Přejít k obsahu

Webový obsah - zobrazení Webový obsah - zobrazení

On-line náhled

zpět registr

 

Vážení klienti,

Dnem 29.3.2016 vstupujete do nové ve veřejné části Registru zdravotnických pracovníků, která nahradila současný on-line náhled. Veřejná část navazuje na novou úpravu software Registru zdravotnických pracovníků. Veřejný náhled obsahuje údaje v souladu se zákonem č. 96/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Veřejný náhled umožňuje vyhledání registrovaného nelékařského zdravotnického pracovníka dvěma způsoby:

  • Prostřednictvím Filtr pracovník – jméno a příjmení lze zadávat bez háčků a čárek, pole povolání je povinné pro vyplnění a následné vyhledání nebo
  • Prostřednictvím Filtr registrační číslo – zde zadejte registrační číslo ve tvaru xxx-xxxx-xxxx, kde x je číslice.

 

Po zadání jedné z možností je ve veřejné části vyhledán příslušný nelékařský zdravotnický pracovník. Rozkliknutím zeleného tlačítka vpravo na řádku se vám otevře detail registrovaného, který obsahuje mimo registračního čísla, jména, příjmení a data narození i platnost registrace a seznam doložené specializované a zvláštní odborné způsobilosti.

V případě neplatné registrace se pracovník ve veřejné části RZP již nezobrazuje.

 

VSTUP DO ON-LINE NÁHLEDU ZDE

 

Upozorňujeme, že on-line náhled lze využívat i k ověření automatického prodloužení platnosti registrace, ke kterému došlo dne 22.4.2011 dle novely zákona č. 96/2004 Sb., u všech platných registrací. Ministerstvo zdravotnictví je individuálně nepotvrzuje.

 

Upozorňujeme držitele osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu na včasné podání žádosti o prodloužení registrace min. 60 dnů před skončením registračního období – dnem podání je den, kdy žádost oddělení Uznávání kvalifikací a registru obdrželo.

V případě nedodržení stanovené lhůty

  1. Žádost se zamítá
  2. Je nutné podat novou žádost o vydání osvědčení - zde

Pokud jste dosud neobdrželi písemné rozhodnutí o prodloužení registrace, její platnost ověříte v on-line náhledu registru.

 

Upozornění

Z důvodu velkého počtu zpracovávaných žádostí a přechodu na nový SW Registru zaznamenáváme zvýšený nápor na telefonickou informační linku Registru. Omlouváme se za potíže při spojení a doporučujeme směřovat dotazy na mailovou adresu infolinka@nconzo.cz, kde Vám rádi do 5 pracovních dnů odpovíme.

Informace o stránce

Aktualizováno: 01.04.2016