Přejít k obsahu

Náměstek pro úsek regulace nelékařských povolání

 

 

náměstek pro úsek regulace nelékařských povolání
PhDr. Michaela Hofštetrová Knotková, telefon 543 559 580

 

sekretariát regulace, telefon 543 559 511 

Úsek regulace nelékařských povolání

 

Úsek regulace nelékařských povolání plní úkoly v souvislosti s rozvojem celoživotního vzdělávání. Komplexně realizuje činnosti:

  • regulační, zejména posuzovací, expertní, koncepční, analytické, metodické, organizační a koordinační včetně managementu pedagogických činností za účelem podpory a rozvoje celoživotního vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví,
  • plní úkoly vyplývající z účasti na připomínkových řízeních,
  • zabezpečuje výkon odborných činností, týkajících se regulovaných nelékařských zdravotnických povolání včetně úkonů vyplývajících ze správního řízení,
  • vykonává agendu autorizací v souvislosti s ověřováním a uznáváním výsledků dalšího vzdělávání,
  • organizačně a administrativně zabezpečuje aprobační zkoušky,
  • plní úkoly související se zajištěním jednotného postupu se schvalováním žádostí zaměstnavatelů pro zařazení do pilotního projektu „Zvláštní postupy pro vysoce kvalifikované zaměstnance z Republiky Ukrajina."

Velmi úzce spolupracuje s příslušnými pracovišti MZ ČR, profesními sdruženími a odbornými společnostmi.

Informace o stránce

Aktualizováno: 01.09.2017