Přejít k obsahu

Náměstek pedagogického úseku

 

 

 

náměstek pedagogického úseku

Mgr. Marie Malinková, telefon 543 559 510

 

sekretariát

Aurika Tvarůžková, telefon 543 559 503 

Informace o stránce

Aktualizováno: 20.07.2017

Pedagogický úsek

 

Významně se podílí na plnění hlavního poslání Národního centra ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, dle zřizovací listiny.
 
Prostřednictvím odborných kateder, subkateder a odboru zajišťuje různé formy celoživotního vzdělávání všech zdravotnických pracovníků a dále také kvalifikační kurzy.
 
Pracovníci pedagogického úseku se podílejí na koncepční, analytické, metodické, posuzovací a další činnosti, spojené s pregraduálním a celoživotním vzděláváním všech osob, které získaly způsobilost k výkonu zdravotnického povolání.
 
Součástí tohoto úseku je také odbor organizace a podpory vzdělávání, který zajišťuje správu, organizaci a dokumentaci vzdělávacích programů a vzdělávacích akcí Centra.