Přejít k obsahu

Náměstek pro úsek ekonomický a technický

 

 

náměstek pro úsek ekonomický a technický
Ing. Jaroslav Kratochvíl, telefon 543 559 250

 

sekretariát
Jana Sotonová, telefon 543 559 251

Úsek ekonomický a technický

 

Komplexně zabezpečuje ekonomické činnosti, povinnosti spojené s investiční výstavbou, realizaci veřejných zakázek. Jedná a rozhoduje jménem Centra o ekonomických a vymezených technických záležitostech. Zajišťuje uzavírání smluv, nakládání s účty u peněžního ústavu, disponuje s finančními prostředky v rámci rozpočtu Centra a projednává se zřizovatelem ekonomické otázky Centra. Organizuje a provádí agendu zadávání a vyhodnocování veřejných zakázek ve smyslu platných předpisů a norem.

Komplexně zabezpečuje technické a hospodářsko provozní potřeby Centra, včetně údržby a oprav majetku Centra. Zajišťuje materiálně technické zásobování a sk1adování. Zajišťuje stravování všech účastníků školicích akcí v Centru, zaměstnanců a případně jiných strávníků. Provozuje ubytovací zařízení Centra. Zajišťuje údržbu a opravy majetku Centra vlastními zaměstnanci,  údržbu exteriérové a interiérové zeleně a úklid.
Provozuje tiskárenské středisko. Plní úkoly související se zajištěním edičního plánu a realizací vydavatelské činnosti.

Informace o stránce

Aktualizováno: 13.06.2012