69 /820 - Ošetřovatelství Přihlásit se

Vzdělávací akce: EDUKACE V OBLASTI ZDRAVÉHO ŽIVOTNÍHO STYLU, V PREVENCI NEMOCÍ A SEBEPÉČI

Cíl:
Určení:pro nelékařské zdravotnické pracovníky s ukončeným kvalifikačním vzděláním v oboru všeobecná sestra, porodní asistentka, ergoterapeut, radiologický asistent, nutriční terapeut, zdravotnický záchranář, fyzioterapeut, praktická sestra, odborný pracovník v ochraně a podpoře zdraví, farmaceutický asistent
Místo:NCO NZO Brno
Počet účastníků:25
Termín:22.11.2017 - 25.11.2017 - 1. soustředění
6.12.2017 - 9.12.2017 - 2. soustředění
Termín pozn:
Předběžná cena (bez DPH):5990 Kč
Odborný garant (školitel):
Vedoucí kurzu:Mgr. Jaroslava Hájková
Organizuje:Ludmila Skoumalová, skoumalova@nconzo.cz, tel.: 543559583
Náplň:Ochrana a podpora zdraví (veřejné zdraví, návykové látky, metodika krátkých intervencí a její využití v praxi), zdravá výživa (edukace v oblasti zdravé výživy, prevence komplikací v souvislosti s nadváhou, obezitou, metabolickým syndromem, vybraná problematika z oblasti léčebné výživy, seznámení s postupy a strategií zdravého hubnutí), praktické nácviky vybraných druhů pohybové aktivity, duševní zdraví (podpora duševního zdraví a prevence komplikací).
Poznámka:Kurz se skládá ze dvou soustředění po 3,5 dnech (celkem 56 hodin teoreticko-praktické výuky) a odborné praxe ve zdravotnickém zařízení v rozsahu 40 hodin. Nutné je mít s sebou sportovní oblečení na praktické nácviky různých typů pohybové aktivity a botasky/tenisky nebo cvičky. Uvedená cena je pouze za teoreticko-praktickou výuku.
Klíčová slova: