61 /840 - Management Přihlásit se

Specializační vzdělávání v oboru: ORGANIZACE A ŘÍZENÍ VE ZDRAVOTNICTVÍ - REZIDENTI - zahájení studia

Cíl:
Určení:pro rezidenty
Místo:NCO NZO Brno
Počet účastníků:10
Termín:12.12.2017 - 12.12.2017
Termín pozn:
Předběžná cena (bez DPH):22000 Kč
Odborný garant (školitel):Mgr. Marie Malinková
Vedoucí kurzu:Mgr. Helena Komínková
Organizuje:Ing. Alena Obstová, obstova@nconzo.cz, tel.: 543559517
Náplň:Zahájení studia pro rezidenty. Struktura a organizace studia, informace o náplni jednotlivých odborných modulů. Logbook.
Poznámka:Uvedená cena je za celou teoretickou část studia. Pokračování dalších OM v roce 2018.
Klíčová slova:esf