429 /840 - Management Přihlásit se

Vzdělávací akce: KOMUNIKACE JE ZÁZRAK I.

Cíl:
Určení:pro všechny zdravotníky, kteří si uvědomují, že své komunikační schopnosti mohou a musí zlepšovat po celý život
Místo:NCO NZO Brno
Počet účastníků:15
Termín:3.10.2017 - 3.10.2017
Termín pozn:
Předběžná cena (bez DPH):880 Kč
Odborný garant (školitel):Bc. Pavlína Langerová
Vedoucí kurzu:Mgr. Helena Komínková
Organizuje:Ing. Alena Obstová, obstova@nconzo.cz, tel.: 543559517
Náplň:Proč si nerozumíme – komunikace jako klíčová kompetence sestry. Umění ptát se – proč jsou důležité otázky v komunikaci nejen s pacientem. Jak být profesionální i v neverbální komunikaci. Máme dobrou slovní zásobu? Jak ji získat a cvičit. Jak se domluvit rychle bez plýtvání času a energie. Jak zvládat i náročné komunikační situace – aneb, kde nepomůže asertivita (novinka, metodika Průlomové jednání). Diskuse, práce ve skupinách.
Poznámka:Tento kurz nabízíme uspořádat i ve vašem zařízení, rozsah 8 hod., termín i kurzovné dohodou.
Klíčová slova: