409 /840 - Management

Certifikovaný kurz: INTERNÍ AUDITOR V ZAŘÍZENÍCH POSKYTUJÍCÍCH ZDRAVOTNÍ SLUŽBY

Cíl:
Určení:pro nelékařské zdravotnické pracovníky a další zájemce, kteří plánují a provádí interní audit
Místo:NCO NZO Brno
Počet účastníků:35
Termín:16.6.2017 - 18.6.2017
Termín pozn:
Předběžná cena (bez DPH):3000 Kč
Odborný garant (školitel):Ing. Patrik Kapias
Vedoucí kurzu:Hilda Vorlíčková, MBA
Organizuje:Ing. Alena Obstová, obstova@nconzo.cz, tel.: 543559517
Náplň:Základní charakteristika systémů managementu kvality ve zdravotnictví. Charakteristika a cíle interního auditu, základní pojmy a požadavky založené na normě ČSN EN ISO 19 011. Role zainteresovaných osob v procesu interního auditu. Fáze interního auditu. Tvorba kontrolního listu, plánu interního auditu, protokolu o neshodě/zjištění a zprávy o interním auditu – praktické nácviky.
Poznámka:
Klíčová slova: