261 /830 - ARIPP Přihlásit se

Vzdělávací akce: NEODKLADNÁ RESUSCITACE

Cíl:Získání poznatků o základní, případně rozšířené neodkladné resuscitaci.
Určení:pro všeobecné sestry, dětské sestry, porodní asistentky, zdravotnické záchranáře a další nelékařské zdravotnické pracovníky
Místo:NCO NZO Brno
Počet účastníků:20
Termín:2.11.2017 - 2.11.2017
3.4.2017 - 3.4.2017
Termín pozn:
Předběžná cena (bez DPH):888 Kč
Odborný garant (školitel):
Vedoucí kurzu:PhDr. Jana Nekudová
Organizuje:Veronika Páralová, paralova.veronika@nconzo.cz, tel.: 543559587
Náplň:Platné postupy neodkladné resuscitace dle doporučení České resuscitační rady z roku 2015.
Poznámka:
Klíčová slova:neodkladná resuscitace