215 /830 - ARIPP Přihlásit se

Certifikovaný kurz: OPERAČNÍ ŘÍZENÍ PŘEDNEMOCNIČNÍ NEODKLADNÉ PÉČE

Cíl:Získání zvláštní odborné způsobilosti pro úzce vymezené činnosti.
Určení:pro všeobecné sestry a zdravotnické záchranáře, kteří pracují minimálně 2 roky v přednemocniční či klinické praxi
Místo:NCO NZO Brno
Počet účastníků:30
Termín:30.10.2017 - 3.11.2017 - 1. část
Termín pozn:
Předběžná cena (bez DPH):7998 Kč
Odborný garant (školitel):Jan Ševela
Vedoucí kurzu:Mgr. Renata Sasová
Organizuje:Veronika Páralová, paralova.veronika@nconzo.cz, tel.: 543559587
Náplň:Koncepce zdravotnické záchranné služby, medicína katastrof, integrovaný záchranný systém, úkoly a činnost operačního střediska, psychologické aspekty a zvláštnosti kontaktu při vedení telefonického rozhovoru aj.
Poznámka:Součástí kurzu je odborná praxe na pracovišti akreditovaného zařízení. Akreditované zařízení si účastník volí ze seznamu, který dostane v rámci teoretické části. Termín odborné praxe si domlouvá se škollitelem akreditovaného zařízení. Certifikovaný kurz je ukončen zkouškou.
Klíčová slova:dispečink, zdravotnická záchranná služba, zdravotnický záchranář, dispečer, dispečerka, operátor, operátorka