221 /830 - ARIPP Přihlásit se

Certifikovaný kurz: PREVENCE A MONITORING INFEKCÍ SPOJENÝCH SE ZDRAVOTNÍ PÉČÍ

Cíl:Získání zvláštní odborné způsobilosti pro úzce vymezené činnosti.
Určení:pro všeobecné sestry, dětské sestry, porodní asistentky, zdravotní laboranty, radiologické asistenty, asistenty ochrany a podpory veřejného zdraví a odborné pracovníky v ochraně a podpoře veřejného zdraví
Místo:NCO NZO Brno
Počet účastníků:25
Termín:23.10.2017 - 27.10.2017
18.1.2018 - 18.1.2018 - zkouška
Termín pozn:
Předběžná cena (bez DPH):3999 Kč
Odborný garant (školitel):MUDr. Marie Kolářová, CSc.
Vedoucí kurzu:Mgr. Radka Kachlíková
Organizuje:Veronika Páralová, paralova.veronika@nconzo.cz, tel.: 543559587
Náplň:Mikrobiologie a epidemiologie infekčních a neinfekčních nemocí, právní předpisy, prevence a sledování infekcí spojených se zdravotní péčí.
Poznámka:Součástí kurzu je odborná praxe, která může být plněna i na vlastních pracovištích, pokud disponují ústavním hygienikem. Termín odborné praxe si domlouvá účastník sám. Certifikovaný kurz je ukončen zkouškou.
Klíčová slova:všeobecné sestra, porodní asistentka, zdravotní laborant, radiologický asistent, asistent ochrany a podpory veřejného zdraví, odborný pracovník v ochraně a podpoře veřejného zdraví, dezinfekce, nozokomiální nákazy, sterilizace, dezinsekce, deratizace, hygienicko - epidemiologický řád, nemocniční nákazy