Přejít k obsahu

Vzdělávání

Webový obsah - zobrazení Webový obsah - zobrazení

Adresa

NCO NZO
Vinařská 6, 603 00 Brno
telefon (+420) 543 559 357
fax (+420) 543 211 177
e-mail:
student@nconzo.cz
e-mail: specializace@nconzo.cz

Nabídka vzdělávacích akcíAktualizace 16.11.2017

Datum

 

 

 

 

Informace k úhradě specializačního vzdělávání
    Účastník, který zahájil specializační vzdělávání, hradí studium za plánovaná soustředění v roce předem, buď jednou platbou (tj. za všechna soustředění v daném roce) nebo ve splátkách, tj. za každé soustředění zvlášť. V případě neúčasti na některém soustředění se platba nevrací.

 

Informace o platbách a storno podmínky při zrušení účasti
    Po odeslání přihlášky na vzdělávací akci Vám zašleme minimálně 3 týdny před stanoveným termínem pozvánku, ve které bude specifikován účastnický poplatek a variabilní symbol. Platbu je nutné realizovat převodem z účtu na účet Centra.Vždy je nutné uvést variabilní symbol uvedený v pozvánce. Při zahájení vzdělávací akce obdržíte daňový doklad.

 

Storno podmínky při zrušení účasti na vzdělávací akci:

  • 14 pracovních dnů a více před termínem zahájení vzdělávací akce, Vám bude vráceno 100% účastnického poplatku a nebo si můžete vybrat z naší nabídky vzdělávacích akci ve stejné ceně
  • 13 pracovních dnů až 5 dnů před termínem - 10% z platby
  • 4 pracovní dny až 2 dny před termínem - 30% z platby
  • 1 pracovní den a méně - 100% z platby

 

Další informace ke storno podmínkám:

  • zrušení účasti je nutné oznámit písemně, nebo e mailem
  • určující pro stanovení storna je obdržení zprávy poštou, či emailem(u neděle a svátků je směrodatný následující pracovní den)

 

Informace o stránce

Aktualizováno: 05.01.2017