Přejít k obsahu

Vzdělávání

Webový obsah - zobrazení Webový obsah - zobrazení

Webový obsah - zobrazení Webový obsah - zobrazení

Adresa

NCO NZO
Vinařská 6, 603 00 Brno
telefon (+420) 543 559 357
fax (+420) 543 211 177
e-mail:
student@nconzo.cz
e-mail: specializace@nconzo.cz

Legislativa

 

Etický kodex nelékařských zdravotnických profesí

Zákon č. 96/2004 Sb. o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění pozdějších právních předpisů.


Vyhláška č. 55/2011 Sb.
, kterou se stanoví činnosti zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků, v platném znění.


Nařízení vlády č.31/2010 Sb.
, kterým se stanoví obory specializačního vzdělávání a označení odbornosti zdravotnických pracovníků se specializovanou způsobilostí.
 

Nařízení vlády č. 225/2011 Sb., o stanovení výše úhrad za zkoušky.


Vyhláška č. 189/2009 Sb.
, o atestační zkoušce, zkoušce k vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu, závěrečné zkoušce akreditovaných kvalifikačních kurzů a aprobační zkoušce a o postupu při ověření znalosti českého jazyka (vyhláška o zkouškách podle zákona o nelékařských zdravotnických povoláních).


Metodický pokyn k zákonu č. 96/2004 Sb.
, podle kterého postupují akreditovaná zařízení, která jsou oprávněna uskutečňovat vzdělávací program SV.
 

Metodický pokyn k přípravě specializačních vzdělávacích programů pro potřeby konkrétního akreditovaného zařízení

Informace o stránce

Aktualizováno: 14.09.2017