Přejít k obsahu

Info specializace

Základní informace

Centrum je pověřenou organizací MZ ČR, která plní, mimo jiné, úkoly v souvislosti s rozvojem celoživotního vzdělávání pro následující nelékařská zdravotnická povolání:

 

 • Asistent ochrany a podpory veřejného zdraví
 • Dentální hygienistka
 • Ergoterapeut
 • Farmaceutický asistent
 • Nutriční terapeut
 • Odborný pracovník v laboratorních metodách a v přípravě léčivých výrobků
 • Odborný pracovník v ochraně a podpoře veřejného zdraví
 • Optometrista
 • Ortoptista
 • Ortotik-protetik
 • Porodní asistentka
 • Radiologický asistent
 • Všeobecná sestra
 • Zdravotně sociální pracovník
 • Zdravotní laborant
 • Zdravotnický záchranář
 • Zubní technik

 

Specializační vzdělávání (dále jen SV) je jednou z forem celoživotního vzdělávání podle ustanovení §§ 53 – 60 zákona č. 96/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 96/2004 Sb.).

Zdravotnický pracovník může zažádat o přiznání odborné nebo specializované způsobilosti podle zákona č. 96/2004 Sb. (Informace naleznete zde)

Obory specializačního vzdělávání a označení odbornosti po získání specializované způsobilosti stanoví Nařízení vlády č. 31/2010 Sb.

Na financování SV poskytuje MZ ČR dotace ze státního rozpočtu, které je upraveno v § 60a – 60d zákona č. 96/2004 Sb. Uchazeč vybraný zaměstnavatelem se stává rezidentem.

 


Informace o stránce

Aktualizováno: 12.04.2016