Přejít k obsahu

Webový obsah - zobrazení Webový obsah - zobrazení

Aktuality dle kategorií

 
 

Webový obsah - zobrazení Webový obsah - zobrazení

Aktuality

Webový obsah - zobrazení Webový obsah - zobrazení

Přijmeme kolegu či kolegyni na pozici recepční:

Nástup možný ihned...více informací zde

Zahájení realizace projektu:

Nabídka vzdělávacích akcí 2017

Aktivní zálohy Agentury vojenského zdravotnictví AČR

STAŇ SE PŘÍSLUŠNÍKEM AKTIVNÍ ZÁLOHY AGENTURY VOJENSKÉHO ZDRAVOTNICTVÍ.

        

Upozornění

Z důvodu velkého počtu zpracovávaných žádostí a přechodu na nový SW Registru zaznamenáváme zvýšený nápor na telefonickou informační linku Registru. Omlouváme se za potíže při spojení a doporučujeme směřovat dotazy na mailovou adresu infolinka@nconzo.cz, kde Vám rádi do 5 pracovních dnů odpovíme.

Dekubity.eu

Portál k prevenci proleženin/dekubitů podporovaný Odborem ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů MZ ČR, hlavní sestrou ČR a odborně garantovaný Českou společností pro léčbu ran a sekcí hojení ran při České asociace sester. Portál je spravován a provozován Národním centrem ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů (NCO NZO) Brno.

Dnem 1. 2. 2015 byl spuštěn webový portál dekubity.eu. Jedná se o realizaci výstupu z kulatých stolů k problematice dekubitů, které organizovala Hlavní sestra České Republiky v rámci mezinárodní akce STOP dekubitům na výzvu Evropského poradního panelu pro prevenci dekubitů (EPUAP). Portál poskytuje informace pro laickou veřejnost a zdravotnické pracovníky, kteří zde naleznou základní evropská doporučení k prevenci, ošetřování a léčbě dekubitů a další informace k mezinárodním aktivitám, vzdělávání a akcím k této problematice.

Webový portál je tedy jednou z realizovaných priorit kulatých stolů a zároveň umožňuje naplnění dalších vytýčených. Je otevřený všem námětům, podnětům a informacím, které je možné zasílat na email: dekubity@nconzo.cz. V sekci pro zdravotníky naleznete poslední verze Pokynů Evropského poradního panelu pro prevenci a léčbu dekubitů v českém jazyce. Pokyny jsou založené na vědecky podložených informacích, a tudíž představují nejlepší současné preventivní a léčebné postupy v této oblasti.

 

Sociální sítě - Facebook

Vážení klienti,
našich klientů, hostů a partnerů si velice vážíme stejně jako jejich názorů. Domníváme se, že neustálá komunikace s širokou veřejností patří k základním podmínkám a rysům moderní vzdělávací organizace.
Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů bude prostřednictvím sociální sítě Facebook pravidelně informovat o aktuálním dění, o novinkách, o vzdělávacích akcí.

Klientský systém Centra

Vážení klienti,
V rámci další rozvoje informačního systému Centra, jsme změnili bezpečnostní politiku při zadávání hesel do klientského systému Centra.
Heslo musí mít minimálně 8 znaků a musí obsahovat malé písmeno, velké písmeno a číslici (např. Heslo123 nebo 123Heslo atp.).

 

Dnem 1.12.2011 je zaveden klientský systém přihlašování.

Metodika postupu přihlašování na vzdělávací akci:
1. krok: registrace do klientského systému (nebo přihlášení do klientského systému, pokud jste již registraci provedli)

2. krok: přihlášení na vzdělávací akci

 

Informace o stránce

Aktualizováno: 06.01.2017

Webový obsah - zobrazení Webový obsah - zobrazení

UPOZORNĚNÍ

Vážení čtenáři, ve dnech 31.5.-1.6. 2017 bude knihovna z technických důvodů zavřena. Knihy na vrácení můžete nechat na recepci. Vyrozumíme Vás e-mailem o převzetí.
Děkujeme za pochopení.

SPECIALIZOVANÁ KNIHOVNA NCO NZO

Vážení uživatelé specializované knihovny,
snažíme se poskytovat stále kvalitnější služby podle přání a požadavků našich uživatelů v tradičním i elektronickém prostředí. S novým školním rokem se naše knihovna zapojila se svým fondem do knihovního informačního systému MEDVIK® - Medicínská virtuální knihovna, který provozuje Národní lékařská knihovna.

Součástí systému je vnější webové rozhraní - portál MEDVIK, který je zdrojem informací ze zdravotnictví, medicíny, biomedicíny, ošetřovatelství a dalších souvisejících oborů.

Věříme, že se vám bude se systémem dobře pracovat a budete opravdu spokojeni.

ESHOP

Spuštěn nový systém - elektronický prodej učebních textů

Nabídka stravování

Více informací zde

Nabídka hotových jídel

Vážení hosté a klienti Centra,

nabídka hotových jídel a minutek v jídelně Centra:

1.     2.

Balíček ICN

ICN vydalo k Mezinárodnímu dni sester 2017 balíček s názvem ROLE SESTER V DOSAŽENÍ CÍLŮ UDRŽITELNÉHO ROZVOJE.

CZE      ENG

Akce - věrnostní program

Vážení hosté a klienti Centra,

od 1.10.2012 zahajujeme akci pro stálé zákazníky. Po předložení věrnostní karty NCONZO získáte výhodnější cenu na ubytovací služby. ... více zde

Provoz recepce 24 hodin denně.

Vážení hosté a klienti Centra,

pro časté telefonické dotazy vás chceme informovat, že provoz na recepci je 24 hodin denně.

Pravidla provozu na komunikacích a parkování v areálu Centra

V souvislosti s pravidly provzu na komunikacích a parkování v areálu Centra, zde naleznete potřebné dokumenty (Metodický pokyn, Ceník).

Webový obsah - zobrazení Webový obsah - zobrazení

Nově podání žádostí o vydání a prodloužení platnosti elektronickou formou

Elektronickou šablonu žádosti naleznete zde. PRACUJTE SE ŽÁDOSTÍ INTUITIVNĚ!

Jak na to?
Elektronické šablony obsahují údaje o:

  • žadateli
  • trvalé a kontaktní adrese
  • zaměstnavateli
  • výkonu povolání
  • odborné způsobilosti
  • specializované způsobilosti
  • zvláštní odborné způsobilosti

Vkládání dat do elektronické žádosti je uživatelsky přívětivé. Při vepisování konkrétního údaje lze využít nápovědy z rolovacího seznamu nebo použít přímé vkládání do pole, kdy se objeví našeptávač. Povinná pole jsou vždy označená žlutě a je nutné je vyplnit.

 

Průvodce vyplňováním naleznete jak v nápovědě umístěné v elektronické šabloně, tak i na webových stránkách u formulářů žádostí.

 

Jaký komfort pro žadatele přináší elektronická šablona žádosti:

  • snížení chybovosti při vyplňování žádostí a tím i zkrácení doby správního řízení.
  • aplikace upozorní žadatele na event. nedodržení zákonem stanovené 60-ti denní lhůty k podání žádosti o prodloužení platnosti osvědčení a nabídne možnost vyplnění žádosti o vydání osvědčení.
  • u platného prodloužení platnosti osvědčení jsou předvyplněné údaje z Registru zdravotnických pracovníků.

 

Přejeme úspěšné kroky při využívání nové aplikace.

 

V případě technických problémů s vyplňováním elektronických žádosti kontaktujte helpdesk.registry@ksrzis.cz

Registr v novém „kabátě"

Jaro letošního roku je ve znamení velké změny nejen pro zaměstnance Registru zdravotnických pracovníků v Národním centru ošetřovatelství a nelékařských oborů v Brně, pracovníky oddělení uznávání kvalifikací a registru - ONP/2 odboru ošetřovatelství a nelékařských povolání MZ ČR ale i pro samotné nelékařské zdravotnické pracovníky. Po 11 letech existence dochází k přechodu k modernějšímu, uživatelsky přívětivějšímu softwaru. Nový sw umožní komfortnější zpracování žádostí, umožní sledování žádosti o vydání nebo prodloužení platnosti osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu v jejich správních lhůtách. Dnem 29.3.2016 vstupujete do nové ve veřejné části Registru zdravotnických pracovníků, která nahradila současný on-line náhled. Veřejná část navazuje na novou úpravu software Registru zdravotnických pracovníků. Veřejný náhled obsahuje údaje v souladu se zákonem č. 96/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů. A další překvapení jsou připravována.

Odkaz naleznete: https://eregpublicsecure.ksrzis.cz/Registr/RZP

Webový obsah - zobrazení Webový obsah - zobrazení

Napsali o nás