Přejít k obsahu

Odbor ICT

 

Poslání odboru

 • navrhuje, spravuje a aktualizuje strukturu počítačové sítě a hardwarového vybavení Centra,
 • zpracovává návrhy na pořízení jednotného a kompatibilního technického a programového vybavení,
 • spravuje a administruje technické a programové prostředky zabezpečující síťové prostředí informačního systému,
 • navrhuje a realizuje systém ochrany sítě a dat, definuje bezpečnostní politiku provozu počítačové sítě a přístupových práv,
 • technicky odpovídá za tvorbu a zveřejňování informací na internetových stránkách,
 • zajišťuje pro uživatele informační techniky pravidelná školení,
 • provádí pravidelné zálohování dat na serverech,
 • zajišťuje realizaci, provoz a rozvoj informačního systému Centra,
 • provádí instalaci, správu a údržbu aplikačního programového vybavení,
 • zajišťuje kompletní podporu uživatelů v oblastí aplikačního programového vybavení,
 • eviduje aplikační softwarové vybavení a zpracovává podklady k jeho inventarizaci.

  

Kontakt:

Ing. Lukáš Holešovský, telefon: 543 559 254

Jan Navrátil, DiS, telefon: 543 559 255

Mgr. Vojtěch Pilař, telefon: 543 559 270

 

Informace o stránce

Aktualizováno: 17.07.2015